Salamat sa THEME na ginamit ko! Isa itong personal blog ng isang feelingerong blogger.
Personal · Movie · Reblog · Reply · Publish · Dear Friend · Fandom · About Me · TV Series

Movie Challenge 110/365

Movie: Hunter x Hunter The Movie Phantom Rouge

Yung muntanga ako habang pinapanood ko to - kasi walang english sub. Sige naintindihan ko yung movie ahaha.